Про заклад

Перелік соціальних послуг:

 • догляд вдома;
 • соціальна адаптація;
 • паліативний/хоспісний догляд;
 • консультування;
 • представництво інтересів;
 • соціальна профілактика;
 • посередництво (медіація);
 • соціально-економічні;
 • транспортні;
 • інші соціальні послуги.

Територіальний центр є установою для здійснення надання соціальних послуг громадянам Фортечного району міста Кропивницького, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги , за місцем проживання, в умовах денного перебування, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

Територіальний центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, актами центральних і місцевих органів виконавчої влади,. Свою діяльність здійснює відповідно до "Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" та "Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру", затверджених рішенням районної у місті ради від 11 квітня 2017 року №103.

Відділення терцентру

Відділення соціальної допомоги вдома
Відділення денного перебування
Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

На соціальні послуги центру мають право:

 • громадяни похилого віку, інваліди (які досягли 18 - річного віку), хворі які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги;

 • громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей - інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей, нижчий (у разі платного обслуговування вищий) ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

Територіальний центр забезпечує безоплатне в обсягах, визначених державними стандартами, надання соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам (які досягли 18 - річного віку), хворим, які не здатні до самообслуговування і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

Територіальний центр може надавати платні соціальні послуги (в межах наявних можливостей):

громадянам похилого віку, інвалідам (які досягли 18 - річного віку), хворим, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу; 

Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються територіальним центром відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2005 року № 268 "Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги".

Відділення денного перебування створене для надання соціальних послуг громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку) частково втратили здатність до самообслуговування. Відділення обслуговує громадян, які мають часткове порушення рухової активності, частково не здатні до самообслуговування, не мають медичних протипоказань, потребують соціально-побутової й психологічної адаптації, надання соціальних послуг для усунення обмежень життєдіяльності, запобігання виникненню та розвитку можливих захворювань особи, підтримки її здоров’я, соціальної незалежності, відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб, організації дозвілля і відпочинку.
Відділення денного перебування надає послугу соціальної адаптації.
Відділення соціальної допомоги вдома утворюється для надання соціальних послуг за місцем проживання/перебування одиноким громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з втратою рухової активності (мають III, IV, V групи рухової активності) та потребують сторонньої допомоги в домашніх умовах згідно з медичним висновком.
Відділення надає відповідно до державних стандартів соціальних послуг такі послуги: 1) догляд вдома; 2) паліативний/хоспісний догляд.
Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги утворюється для обслуговування громадян, які відповідно до акта обстеження матеріально-побутових умов потребують натуральної чи грошової допомоги.
Відділення має право організовувати надання на платній та безоплатній основі швацьких, кравецьких, перукарських послуг, послуг з ремонту вікон, дверей, квартир (будинків), санвузлів, дахів, парканів, побутової техніки, радіоапаратури, холодильників, взуття, послуг із заготівлі та завезення палива, розпилювання дров тощо.
У територіальному центрі працює пункт прокату технічних засобів реабілітації для забезпечення потреб інвалідів та людей з обмеженими фізичними можливостями.
На базі територіального центру працює автомобіль "соціальне таксі", що здійснює автотранспортні послуги людям похилого віку, інвалідам (які досягли 18 - річного віку), які не можуть самостійно пересуватися або пересуваються за допомогою милиць, палиць, візків.

У територіальному центрі запроваджено інноваційну модель соціального обслуговування, а саме мультидисциплінарний підхід надання соціальних послуг.